Физически брой

Физическото броене е действително броене на стоките на склад. Това е внимателно координиран процес на броене, при който зоните за броене са разделени и екипите за броене изследват зададените зони за инвентаризация, записвайки броя им на листове за броене. Ако има някакви разлики между преброените суми и сумите, записани в инвентарните записи, записите се актуализират, за да съответстват на преброените суми.