Изплащане на дължими облигации

Погасяването на дължими облигации се отнася до обратно изкупуване на облигации от техния емитент. Това обикновено се случва в датата на падежа на облигациите, но може да се случи и по-рано, ако облигациите съдържат функция за повикване. В последния случай емитентът призовава облигациите по-рано, за да се възползва от спад в пазарния лихвен процент.