Складова наличност

Запасите са актив, който е предназначен да бъде продаден в рамките на обичайния бизнес. Описът може да не е готов веднага за продажба. Инвентарните позиции могат да попаднат в една от следните три категории:

  • Провежда се за продажба в обичайния бизнес; или
  • Това е в процес на производство за продажба; или
  • Материалите или доставките, предназначени за потребление в производствения процес.

Тази класификация на активите включва артикули, закупени и държани за препродажба. В случай на услуги, запасите могат да бъдат разходите за услуга, за която все още не са признати свързани приходи.

В счетоводството материалните запаси обикновено се разбиват на три категории, които са:

  • Суровини . Включва материали, предназначени за консумация при производството на готови изделия.
  • В процес на работа . Включва артикули, които са в разгара на производствения процес и които все още не са в състояние, готово за продажба на клиенти.
  • Готови стоки . Включва стоки, готови за продажба на клиенти. Може да се нарече стока в среда на дребно, където артикулите се купуват от доставчици в състояние, готово за продажба.

Инвентаризацията обикновено се класифицира като краткосрочен актив, тъй като обикновено се ликвидира в рамките на една година.