Годишна амортизация

Годишната амортизация е стандартната годишна норма, при която амортизацията се начислява върху дълготраен актив. Този процент е последователен от година на година, ако се използва линейният метод. Ако се използва ускорен метод, тогава годишната амортизация ще скочи рано, а след това ще намалее през следващите години. Резултатът от годишната амортизация е, че счетоводната стойност на дълготрайните активи постепенно намалява с течение на времето.