Нетна заплата

Нетната заплата е размерът на възнаграждението, което остава, след като всички удържания и удръжки бъдат премахнати от заплатата на човек. След това остатъчната сума се изплаща на служителя в брой. Удръжките, които могат да бъдат взети от брутната заплата, за да се получи нетна заплата, включват (но не се ограничават до) следното:

  • Федерален данък върху дохода

  • Държавни и местни данъци върху дохода

  • Данък за социално осигуряване

  • Данък Medicare

  • Удръжки от здравно осигуряване

  • Гъвкави приспадания по сметка

  • Пенсионни удръжки

  • Изплащане на фирмени заеми или аванси

  • Благотворителни удръжки за дарения

  • Гарнитури