Нетни активи, освободени от ограничения

Нетните активи, освободени от ограничения, се отнасят до тези ограничени активи, които са преквалифицирани като неограничени нетни активи. Това прехвърляне се случва, защото първоначално наложените от донора ограничения, свързани с определени активи, са изпълнени. Резултатът е по-голяма наличност на финансиране за алтернативни дейности на организация с нестопанска цел.