Контролният цикъл

Контролният цикъл е итеративен процес на планиране, наблюдение на резултатите, оценка на резултатите и извършване на ревизии. Контролният цикъл обикновено се прилага за текущата ревизия на корпоративните бюджети и потоците от процеси.

При прилагането на контролния цикъл към бюджетирането се очаква всяка следваща версия на бюджета да бъде подобрена въз основа на информацията, получена при сравняване на първоначалния бюджет с действителните резултати. Този подход работи добре в среда, в която нивото на конкуренция е облекчено и се пускат малко нови продукти. Резултатите са по-проблематични в забързана среда, тъй като бизнес моделите могат да бъдат редовно ревизирани редовно, така че има малко време за извличане на ползите от итеративна обратна връзка.

Контролният цикъл работи най-добре за потоците от процеси, тъй като те са склонни да се променят по-малко от бизнес моделите - тоест все още ще има нужда да плащате на доставчици, да издавате фактури, да изпращате стоки и т.н., независимо от промените в бизнес модела. Като се има предвид по-високото ниво на стабилност на процесите, човек може непрекъснато да работи през стъпките в контролния цикъл, за да направи процесите по-ефективни, като същевременно по-внимателно наблюдава рисковете.