Билет за бране

Билетът за избор е списък, използван за събиране на предмети, които да бъдат изпратени от склад. Билетът съдържа номера на артикула и описанието на артикула, както и кода на местоположението за кошчето, в което се съхранява, количеството, което трябва да бъде избрано, и номера на поръчката на клиента. В билета има място и за записване на броя единици, които всъщност са избрани. Обикновено билетите за избиране се издават в последователност, която свежда до минимум времето за пътуване на персонала на склада.

Билетите за бране могат да бъдат издадени като електронни записи, които се появяват на мобилни компютри, които персоналът на склада пренася през склада, насочвайки ги къде да отидат за следващата си транзакция.

Билетите за избор са полезни за организирането на събирането на инвентар за поръчки на клиенти по възможно най-ефективния начин.