Функция за повикване

Функцията за обаждане е функция в договор за облигации, която позволява на емитента да изкупи обратно облигациите на определена цена в определени бъдещи времеви рамки. Емитентът използва функция за повикване, за да се хеджира срещу лихвен риск; облигациите могат да бъдат обратно изкупени и заменени с облигации с по-нисък лихвен процент, ако лихвените проценти спаднат.

Тази функция може да ограничи сумата пари, която притежателят на облигации би могъл да спечели иначе, като държи облигация, така че инвеститорите изискват по-висок ефективен лихвен процент, когато присъства функция за обаждане.