Тест с двойна цел

Тест с двойно предназначение е одиторска процедура, която се използва както като тест за контрол, така и като основен тест. Този тест подобрява ефективността на одита, тъй като два теста се комбинират в една процедура.