Програма за одит

Одиторската програма е контролен списък на одиторските процедури, които трябва да се следват от одитора, за да завърши одита. Одиторът се подписва за всеки елемент от контролния списък, когато е завършен, и след това вмъква одиторската програма в одитните работни документи като доказателство, че одитните стъпки са изпълнени. Съдържанието на одиторската програма ще варира в зависимост от обхвата и естеството на одита, както и в зависимост от отрасъла. Има редица стандартни ръководства за одит, които са съобразени с отделните отрасли.