Допълнителни приходи

Допълнителни приходи са продажбите, свързани с допълнително продадено количество. Концепцията се използва в следните ситуации:

  • Допълнително ценообразуване . Когато се оценява дали да се приеме оферта от клиент за продажба на повече стоки или услуги, обикновено на намалена цена.
  • Маркетингова кампания . При оценка на ефективността на маркетингова кампания; ефективната кампания трябва да генерира забележима сума на допълнителни приходи, които не биха възникнали, ако не бяха направени маркетинговите разходи.
  • Нов продукт . При определяне на продажбите, свързани с удължаване на продуктова линия.

Изчисляването на допълнителните приходи включва установяване на базово ниво на приходите и след това измерване на промените от тази точка.