Общи разходи за труд

Общите разходи за труд са съвкупните разходи за отработените часове от всички служители, плюс всички свързани данъци и възнаграждения върху заплатите. Тази сума се използва при бюджетирането на финансовите резултати за даден бизнес. Общите разходи за труд се състоят от редица позиции, които включват следното:

  • Преки разходи за труд . Това са заплатите, изплащани на производствените служители, включително отработените им извънредни часове.
  • Косвени разходи за труд . Това са заплатите, изплащани на всички останали служители, включително всички извънредни часове.
  • Данъци върху заплатите . Това е платената от работодателя част от данъците върху заплатите, която включва Medicare, социално осигуряване и данъци за безработица.
  • Ползи . Това са всички други разходи, направени от името на служителите, като платени от работодателя части от медицинска застраховка, животозастраховане и стоматологична застраховка.