Нереализирана загуба

Нереализираната загуба е спад в стойността на актив, който все още не е продаден. Човек може да продължи да държи такъв актив в очакване, че той ще придобие стойност, може би ще компенсира размера на текущата нереализирана загуба.

Когато даден актив бъде продаден, той се превръща в реализирана загуба. Само реализирана загуба може да се използва за компенсиране на облагаема печалба с цел намаляване на задължението за данък върху доходите.

Например, ABC Company притежава инвестиция, която струва $ 100 000, но която сега има пазарна стойност от $ 80 000. Следователно ABC има нереализирана загуба от 20 000 долара.

Подобни условия

Нереализираната загуба е известна още като загуба на хартия .