Каква е стойността на парите във времето?

Концепцията за времевата стойност на парите гласи, че получените днес пари са по-ценни от парите, получени на по-късна дата. Причината е, че някой, който се съгласи да получи плащане по-късно, се отказва от възможността да инвестира тези пари в момента. В допълнение, инфлацията постепенно намалява покупателната способност на парите с течение на времето, което ги прави по-ценни сега. Единственият начин някой да се съгласи със забавено плащане е да му плати за привилегията, която е известна като доход от лихви.

Например, ако човек притежава 10 000 долара сега и ги инвестира при лихва от 10%, тогава той ще е спечелил 1000 долара, като е използвал парите за една година. Ако вместо това тя нямаше достъп до тези пари в продължение на една година, тя би загубила 1000 долара от лихвен доход. Приходите от лихви в този пример представляват времевата стойност на парите. За да разширим примера, какво е текущото изплащане на пари в брой, при което лицето би било безразлично да получи пари в брой сега или след една година? По същество каква е сумата, която при инвестиция от 10% ще се равнява на 10 000 долара за една година? Общата формула, използвана за отговор на този въпрос, известна като настоящата стойност на 1, дължима в N периоди, е: