Джобна цена

Джобната цена е цената в списъка минус отстъпки, отстъпки, промоции, безплатни товари и подобни оферти. Маржинът на вноската при сделка за продажба може да се определи чрез изваждане на цената на продадените стоки от джобната цена. Например, бизнес продава продукт, чиято цена в списъка е 100 долара. Има свързани отстъпки и отстъпки на обща стойност $ 20, така че джобната цена е $ 80. Цената на продадените стоки е $ 50. Това означава, че маржът на вноската е $ 30.

Вариант на концепцията за джобни цени е водопадът за ценообразуване, който започва с цената на списъка и след това индивидуално изважда всяко възможно приспадане, позволено на клиента, за да стигне до джобната цена. Тази визуална презентация е полезна за разбиране на размера и обхвата на отстъпките, предоставяни на клиентите.