Начален собствен капитал

Собственият капитал на началното салдо е компенсиращ запис, използван при въвеждане на салда по сметки в счетоводния софтуер Quickbooks. Тази сметка е необходима, когато има предварителни салда по сметки, които първоначално се настройват в Quickbooks. Използва се за компенсиране на останалите сметки, така че книгите винаги да са балансирани.

След като процесът на вписване на сметката приключи за всички сметки, сравнете общия собствен капитал на началното салдо със сумата на всички начални сметки на собствения капитал, изброени в предишните салда по сметки. Ако салдата съвпадат, първоначалното въвеждане на сметки е точно. Ако не, прегледайте първоначалното въвеждане на салда по сметката, за да видите дали е имало грешка при въвеждане на данни.

След като са въведени всички първоначални салда по сметките, салдото в сметката на собствения капитал на началното салдо се премества в нормалните сметки на собствения капитал, като обикновени акции и неразпределена печалба. От този момент нататък вече не би трябвало да има достъп до началната сметка на собствения капитал, което означава, че достъпът до сметката трябва да бъде заключен.