Кръгъл спъване

Прекъсването на кръга се случва, когато една компания продава активи на друга страна с цел генериране на продажби и по-късно изкупува обратно активите. Например компания за недвижими имоти продава няколко етажни собствености на свързано лице за 4 милиона долара и след това ги изкупува година по-късно на същата цена. Това генерира продажби не само за първоначалния продавач, но и за свързаната страна, когато продава етажната собственост обратно. При тези договорености има минимална нетна дългосрочна промяна в печалбите на фирмата.

Кръглото задействане се използва за изкуствено надуване на отчетената сума от продажбите на компанията. Ръководството може да почувства, че тази практика е необходима, за да отговори на очакванията на анализаторите за продажби или да увеличи продажбите, когато компанията е на път да бъде продадена на множество продажби. Той може също да се използва, за да накара инвеститорите да повярват, че продажбите на компанията са стабилни, така че те да купуват повече акции на компанията, като по този начин се повишава цената на акциите.