Консултантски услуги по управление

Консултантските услуги по управление са консултантски услуги, извършвани от специализирана организация за своите клиенти. Тези услуги са предназначени да предоставят съвети относно операциите и финансите на клиентите. Услугите могат да бъдат насочени към някоя от следните области:

  • Оценка на активите

  • Бизнес стратегия

  • Компютърни системи

  • Подкрепа за съдебни спорове

  • Сливания и придобивания

  • Организационна структура

  • Анализ на процеса

  • Управление на риска

Фирма CPA може да предоставя консултантски услуги по управление, ако тази група е отделена от одиторските и данъчните функции.