Оперативен сегмент

Съгласно международните стандарти за финансово отчитане оперативният сегмент е компонент на предприятие, което е център на печалба, разполага с дискретна финансова информация и чиито резултати се преглеждат редовно от главния взимащ решения на предприятието за целите на оценката на изпълнението и разпределението на ресурсите. Оперативният сегмент обикновено има мениджър на сегмент, който е отговорен пред главния оператор, вземащ решения за резултатите от сегмента.

Корпоративната централа на предприятието не се счита за оперативен сегмент, нито плановете за обезщетения след напускане на предприятието.