Търговски кредитор

Търговският кредитор е доставчик, който предоставя стоки и услуги на своите клиенти при кредитни условия. Дължимите суми са посочени в баланса на клиента като текущ пасив, а в баланса на търговския кредитор като текущ актив. Търговският кредитор обикновено анализира финансовите отчети, кредитните отчети и историята на плащанията на своите клиенти, когато решава колко кредит да им се предостави.