Печелете непредвидени обстоятелства

Непредвидена печалба е несигурна ситуация, която ще бъде разрешена в бъдеще, което може да доведе до печалба. Счетоводните стандарти не позволяват признаването на непредвидена печалба преди уреждане на основното събитие. Това може да доведе до прекомерно рано признаване на приходите (което нарушава принципа на консерватизъм). Вместо това трябва да се изчака основната несигурност да бъде уредена, преди да може да бъде призната печалба.

Ако непредвидени обстоятелства могат да доведат до печалба, допустимо е да се разкрие естеството на непредвидените обстоятелства в бележките, придружаващи финансовите отчети. Оповестяването обаче не трябва да дава никакви потенциално подвеждащи твърдения относно вероятността за реализиране на условната печалба. Това може да накара читател на финансовите отчети да заключи, че печалба ще бъде реализирана в близко бъдеще.

Пример за условна печалба е перспективата за благоприятно уреждане по съдебен иск или данъчен спор с държавно образувание.