Приходен център

Центърът за приходи е отделна оперативна единица на бизнеса, която отговаря за генерирането на продажби. Например универсален магазин може да счита всеки отдел в магазина за център за приходи, като мъжки обувки, дамски обувки, мъжки дрехи, дамски дрехи, бижута и т.н. Центърът за приходи се оценява единствено по способността му да генерира продажби; не се преценява по размера на направените разходи. Приходните центрове са наети в организации, които са силно насочени към продажбите.

Рискът при използването на центрове за приходи за преценка на ефективността е, че мениджърът на центъра за приходи не може да бъде разумен при изразходване на средства или поемане на рискове, за да генерира тези продажби. Например, мениджър може да започне да продава на клиенти с по-ниско качество, за да генерира продажби, което увеличава риска от загуби на лоши дългове. Следователно използването на центровете за приходи трябва да бъде ограничено. По-добра алтернатива е центърът на печалбата, където мениджърите се оценяват както по отношение на приходите, така и на разходите си.