Посочен капитал

Отчетеният капитал е съвкупната номинална стойност на всички акции в обращение. Корпорацията трябва да запази посочения капитал; не може да се разпределя на акционерите като дивиденти. Компаниите обикновено приемат стойност от 0,01 долара за своите акции, за да минимизират това изискване. Много държави позволяват на корпорациите да нямат посочена стойност на своите акции.

Подобни условия

Посоченият капитал е известен също като номинална стойност.