Одит на измами

Одитът за измама е подробен преглед на финансовите записи на даден бизнес с намерение да се открият случаи на измама. Тази процедура е по-подробна от обикновения одит, тъй като някои видове измами включват такива малки суми пари и други активи, че те могат да паднат под стандартния праг на същественост. Задачата на одитора е да събира доказателства относно измама, която също може да доведе до действие като експерт по време на последващи съдебни производства.

Одитът за измама всъщност е консултантска услуга, а не вид одит, тъй като резултатът не включва даване на становище по финансовите отчети на клиента.

Одитът за измама включва по-голям дял от интервюта, отколкото обикновен одит, тъй като одиторите също търсят улики от служители, които може да са забелязали поведение, което е показателно за измама.