Комунални услуги, дължими

Платените комунални услуги са дължимите суми на доставчиците за електричество, газ, интернет връзки, телефони и вода. Това задължение се счита за текущо задължение, тъй като дължимите суми обикновено се изплащат за по-малко от една година. Сметката за плащане на комунални услуги се използва, когато организацията иска отделно да идентифицира този вид отговорност. Вместо това той може да избере да записва сметки за комунални услуги в сметката си за задължения, която съдържа всички търговски задължения.

Разходите за комунални услуги не са същите като разходите за комунални услуги. Разходът представлява разходите за комунални услуги към годината или за определен период, докато дължимите са само неплатената сума на сметките за комунални услуги. По този начин разходите за комунални услуги обикновено са много по-високи от дължимия баланс на комуналните услуги.