Поведение на разходите

Поведението на разходите е начинът, по който разходите се влияят от промени в бизнес дейността. Бизнес мениджърът трябва да е наясно с поведението на разходите при съставянето на годишния бюджет, за да предвиди дали някакви разходи ще скочат или ще намалеят. Например, ако използването на производствена линия се доближава до максималния си капацитет, съответното поведение на разходите би било да се очаква голямо увеличение на разходите (за заплащане на разширяване на оборудването), ако нарастващото ниво на търсене се увеличи с малка допълнителна сума.

Общите видове поведение на разходите се разделят на три категории. Първо са променливите разходи, които варират директно в зависимост от промените в бизнес дейността. Например, има специфични преки разходи за материали, свързани с всеки продаден продукт. Второ са фиксираните разходи, които не се променят в отговор на нивата на бизнес активност. Например наемът на сграда няма да се промени, дори ако нивото на продажбите на наемателя се промени драстично. И накрая, има смесени разходи, които съдържат фиксирани и променливи елементи. Например таксата за достъп до Интернет включва стандартна месечна такса за достъп (която е фиксирана) и такса за широколентов достъп (която е променлива).

Разбирането на поведението на разходите е критичен аспект на анализа на разходите и обема на печалбата.