Качествените характеристики на финансовите отчети

Следват всички качествени характеристики на финансовите отчети:

  • Разбираемост . Информацията трябва да бъде лесно разбираема за потребителите на финансовите отчети. Това означава, че информацията трябва да бъде ясно представена, като допълнителната информация се предоставя в подкрепящите бележки под линия, ако е необходимо, за да се подпомогне изясняването.

  • Уместност . Информацията трябва да съответства на нуждите на потребителите, какъвто е случаят, когато информацията влияе върху техните икономически решения. Това може да включва докладване на особено подходяща информация или информация, чието пропускане или отклонение може да повлияе на икономическите решения на потребителите.

  • Надеждност . Информацията не трябва да съдържа съществени грешки и пристрастия и да не подвежда. По този начин информацията трябва достоверно да представя транзакции и други събития, да отразява основното същност на събитията и разумно да представя оценки и несигурности чрез правилно разкриване.

  • Съпоставимост . Информацията трябва да бъде сравнима с финансовата информация, представена за други счетоводни периоди, така че потребителите да могат да идентифицират тенденциите в резултатите и финансовото състояние на отчетното предприятие.