Ангажирани разходи

Ангажираната цена е инвестиция, която стопанският субект вече е направил и не може да възстанови по никакъв начин, както и вече направени задължения, от които бизнесът не може да се измъкне. Трябва да се знае кои разходи са ангажирани разходи при преглед на фирмените разходи за възможни съкращения или продажби на активи.

Например, ако компания закупи машина за $ 40 000 и също така издаде поръчка за покупка, за да плати договор за поддръжка за $ 2000 през всяка от следващите три години, всички $ 46 000 са ангажирани разходи, тъй като компанията вече е купила машината и има законово задължение за плащане на издръжката. Многогодишният договор за наем на собственост също е ангажиран разход за целия срок на наема, тъй като е изключително трудно да се прекрати договор за наем.

Обикновено има дългосрочно правно споразумение, свързано с поети разходи. В противен случай е много по-лесно да се договори прекратяването на даден разход.

Подобни условия

Ангажираните разходи имат известно сходство с термина потънали разходи.