Вътрешно отчитане

Вътрешното отчитане включва честото събиране на финансова и оперативна информация, която се разпространява до тези в организацията, които могат да я използват за подобряване на резултатите. Примери за информацията, включена във вътрешните отчети, са тенденции на разходите, нива на неуспехи, подробни данни за продажбите и текучеството на служителите. Вътрешните отчети не се споделят с никой извън фирмата.