Прогнозирани финансови отчети

Прогнозираните финансови отчети включват текущите тенденции и очаквания, за да се получи финансова картина, която ръководството смята, че може да постигне към бъдеща дата. Прогнозираните финансови отчети ще показват най-малко обобщен отчет за доходите и баланс. Тази информация обикновено се извлича от линия на тенденция на приходите, както и проценти на разходите, които се основават на текущите пропорции на разходите към приходите. По-добрият набор от прогнозни финансови отчети ще включва следните характеристики:

  • Отчет за паричните потоци

  • Прогнози за разходи, които включват стъпкови разходи за основни точки, при които приходите се увеличават или намаляват

  • Разглеждане на темповете, с които бизнесът може разумно да се развива, въз основа на предишната му история

  • Обмисляне на корпоративната операция с тесни места относно способността за растеж

  • Способността на бизнеса да привлича финансирането, необходимо за постигане на финансовите резултати, посочени в плана