Отглеждане на реколта

Растящата култура е храст,полски, дървесни или лозови култури преди да бъдат събрани. Полските и редовите култури обикновено се засаждат от семена или се пресаждат от лехи и след това се развиват до степен на прибиране в рамките на месеци. Когато тези култури имат цикъл по-малък от една година, те се наричат едногодишни . Примери за едногодишни са ечемик, боб, зеле и царевица.

Всички разходи за отглеждане на култури трябва да се натрупват до времето за прибиране на реколтата. Това правило включва разходи за реколта, направени преди засаждането, като например разходите за подготовка на почвата. Някои разходи, свързани с отглеждането на култури, са направени едва след прибирането на реколтата, може би едва през следващата година. Например, в полетата може да има остатък от събрани реколти, който да не бъде почистен до началото на следващия вегетационен сезон. Тези разходи трябва да бъдат начислени и разпределени за събраната реколта.

Разходите за отглеждане на култури трябва да се отчитат на по-ниската цена или на пазара.