Орган на персонала

Органът на персонала е предоставянето на съвети и други услуги на линейните ръководители. Примери за длъжности на персонала са счетоводство, финанси, покупки, информационни системи за управление и данъчно облагане. Хората на тези длъжности на персонала са оправомощени да подпомагат линейните функции (като производство и продажби), но нямат никаква власт над тях. Като пример за власт на персонала, счетоводителят по разходите съветва мениджъра по продажбите кои продукти имат най-високи маржове, а така също и най-ценните продукти за продажба.