Агенционен фонд

Агенционният фонд е съвкупност от фондове, които една държавна агенция държи от името на друга държавна агенция. Например, ако щатът Колорадо събира средства от данъка върху продажбите от името на град Аврора, тези фондове се считат за агенционни фондове. В примера държавата Колорадо действа като попечител на средствата, които са определени за евентуално прехвърляне в град Аврора.