Последователен метод

Последователният метод се използва за разпределяне на разходите за обслужващи отдели към други отдели в рамките на организацията. При този подход разходите за всеки сервизен отдел се разпределят по един отдел наведнъж. По този начин цената на един сервизен отдел се разпределя между всички потребителски отдели, които могат да включват други сервизни отдели. След като тези разходи бъдат разпределени, се разпределят разходите за следващия сервизен отдел. Първият отдел не може да получи разпределение от други отдели - по същество има еднопосочно разпределение на разходите.

Последователният метод се нарича още метод за разпределение на стъпки.