Общи разходи

Общият разход е разход, който не може да се отдаде на конкретен разходен обект, като продукт или процес. Например разходите за наем за производствено съоръжение не са пряко свързани с нито една единица продукция, произведена в рамките на това съоръжение, и затова се считат за общи разходи. Когато общите разходи са свързани с производствения процес, те се включват във фабричните режийни разходи и се разпределят към произведените единици. Когато общите разходи са свързани с административни функции, те се начисляват върху разходите, както са направени.