Мебели и осветителни тела

Мебелите и приспособленията са по-големи предмети от подвижно оборудване, които се използват за обзавеждане на офис. Примери за това са библиотеки, столове, бюра, шкафове за маси и маси. Това е често използвана класификация на дълготрайните активи, която се категоризира като дългосрочен актив в баланса на организацията. Тези активи имат период на амортизация от среден клас, обикновено в диапазона от пет до десет години. Салдото по тази сметка може да бъде сравнително голямо за бизнес, който има предимно административен характер, като например застрахователна компания.