Натрупване на разходи

Натрупването на разходи включва използването на официална система за отчитане на разходите за събиране на информация за разходите. Чрез събиране и анализ на информация за разходите, ръководството може да взема по-информирани решения относно операциите на даден бизнес. Системите за натрупване на разходи се разделят на две основни категории, които са:

  • Система за разходи за работа . Натрупва материали, труд и режийни разходи за отделни работни места.
  • Процесна система . Натрупва разходи по място на разходите и след това определя средните разходи за продукти.