Средни общи активи

Средният общ размер на активите се определя като средния размер на активите, записани в баланса на компанията в края на текущата и предходната година. Тази цифра се използва най-често в сравнение с общите продажби за текущата година, за да се определи размерът на активите, необходими за поддържане на определен размер на продажбите. Това е полезно сравнение, тъй като ниското ниво на активите в сравнение с продажбите предполага, че управленският екип използва високо ефективно своите активи при управлението на бизнеса.

Формулата на средния общ актив е:

(Съвкупни активи в края на текущата година + Съвкупни активи в края на предходната година) ÷ 2

Сравнението с общите продажби е по-малко полезно за много успешна компания, която е натрупала голямо количество пари, тъй като паричната цифра е включена в изчисляването на средните общи активи. В този случай изчислението може да бъде променено, за да се изключат повече от умерена сума в брой.

Друга вариация е да се осредни общата сума на активите в края на всеки месец. По този начин изчисляването избягва всякакви необичайни спадове или скокове в общия размер на активите, които могат да възникнат, ако са използвани само данните за активите в края на годината.