Амортизируеми разходи

Амортизируемите разходи са комбинираните разходи за покупка и инсталиране на дълготраен актив, минус прогнозната му стойност. Амортизируемата себестойност се използва като основа за периодичната амортизация на даден актив. Например, бизнес купува машина за $ 10 000 и изчислява, че машината ще има възстановителна стойност от $ 2000 в края на полезния си живот. Следователно амортизируемата цена на машината е $ 8000, което се изчислява, както следва:

$ 10 000 Покупна цена - $ 2 000 Повредена стойност = $ 8 000 Амортизируема цена

След това компанията използва метод на амортизация, като например линейния метод, за да начисли постепенно амортизируемите разходи в размер на 8 000 щатски долара в продължение на полезния живот на машината.

Концепцията не се прилага за нематериален актив, тъй като този тип активи се амортизират, а не се амортизират.