Обединяване

Обединяването е обединяване на активи от няколко страни в район за производство на нефт и газ, за ​​да се образува една оперативна единица в замяна на получаване на интерес в тази единица. Тези договорености са сключени за постигане на оперативна ефективност в цялата производствена зона или защото правителството изисква обединяване. Участието в блока обикновено е пропорционално на запасите от нефт и газ, внесени в блока от всеки от обектите.

Тъй като етапите на развитие на предприятията могат да се различават, когато се влезе в сила обединяването, предприятията могат да плащат или получават пари в брой, за да изравнят приноса на кладенци и други активи с дяловите участия в резервите. Когато това се случи, получателите на пари се отнасят към събитието като възстановяване на разходите, докато платците на пари в брой го отчитат като инвестиция в кладенци и други активи. По този начин цената на участието на предприятието в активите на единицата е цената на всички внесени активи, плюс или минус всички платени или получени парични средства.