Продажби в брой

Продажбите в брой са продажби, при които задължението за плащане на купувача се урежда наведнъж. Счита се, че продажбите в брой включват следните форми на плащане:

  • Сметки

  • Монети

  • Проверки

  • Кредитна карта

  • Паричен превод

Продажбата в брой премахва необходимостта продавачът да предоставя кредит на клиент. Следователно няма риск от лош дълг.

Терминът може да се отнася и за продажба на ценна книга, която изисква незабавна доставка.