Данъчни избори

Данъчните избори са избор, направен от данъкоплатеца сред няколко възможни варианта за това как да се справим със ситуацията от гледна точка на данъчното отчитане. Например, бизнесът може да избере да бъде облаган с данък като C корпорация или S корпорация. Друг пример е да се водят счетоводните регистри на базата на счетоводна отчетност или на база начисляване. Или женена двойка може да избере да подава данъчни декларации отделно или със съвместна декларация. Данъчните избори могат да имат последици, свързани с времето и размера на платените данъци.