Описание на длъжностния служител по фактуриране

Описание на позицията : Служител за фактуриране

Основна функция: Длъжността служител по фактурирането отговаря за създаването на фактури и кредитни известия, издаването им на клиенти с всички необходими средства и актуализирането на клиентските файлове.

Основни отговорности:

  1. Издавайте фактури на клиенти
  2. Издавайте месечни извлечения от клиенти
  3. Актуализирайте клиентските файлове с издадени фактури
  4. Обработвайте кредитни известия
  5. Актуализирайте главния файл на клиента с информация за контакт
  6. Проследявайте изключенията между дневника за доставка и регистъра на фактурите
  7. Въведете фактури в уебсайтове за фактуриране на клиенти
  8. Изпращайте фактури чрез електронен обмен на данни

Желани квалификации: 3+ години общ счетоводен опит. Трябва да е ориентиран към детайлите.

Контролира: Няма