Определение след одит

Пощенският одит се отнася до анализ на резултата от инвестиция в капиталовото бюджетиране. Този анализ се провежда, за да се види дали предположенията, включени в първоначалното капиталово предложение, са се оказали точни и дали резултатът от проекта е бил очакван. След това резултатите от този одит се включват в бъдещите решения за капиталово бюджетиране, като по този начин се подобрява процесът на вземане на решения.