Счетоводно ръководство

Счетоводното ръководство е вътрешно разработен наръчник, който съдържа политиките и процедурите, които трябва да се следват от счетоводителите. Освен това наръчникът може да съдържа примерни формуляри, сметкоплан и длъжностни характеристики. Наръчникът може да се използва като ръководство за обучение на нови служители и за всеки, който се обучава по нови функции, както и като опреснителен материал за съществуващи служители.