Единична единица

Едно предприятие е оперативна единица, за която се отчита финансова информация. Едно юридическо лице може да бъде отделно юридическо лице, дъщерно дружество, отдел или каквото и да е друго предназначение - стига информацията да се събира специално за него и решенията да се вземат въз основа на тази информация.