Формулата за настоящата стойност на бъдеща сума

Формулата за настоящата стойност на бъдеща сума се използва, за да се реши дали да се извърши или получи плащане сега или в бъдеще. Изчислението показва коя опция е с по-висока настояща стойност, която движи решението. Формулата за изчисляване на настоящата стойност на бъдеща сума, като се използва прост лихвен процент, е както следва:

P = A / (1 + nr)

Където:

P = Настоящата стойност на сумата, която трябва да бъде платена в бъдеще

A = Сумата за плащане

r = лихвеният процент

n = Броят години след това, когато плащането е дължимо

Например ABC International дължи на доставчик 10 000 долара, които трябва да бъдат платени след пет години. Лихвеният процент е 6%. Вместо това ABC може да плати на доставчика настоящата стойност на сумата точно сега, за да изчисти задължението от своите счетоводни регистри. Изчисляването с помощта на прост лихвен процент ще бъде:

P = $ 10 000 / (1+ (5 x .06)

P = 7 692,31 долара

Формулата за изчисляване на настоящата стойност на бъдеща сума с използване на сложен лихвен процент, при който лихвеният процент се комбинира годишно, е:

P = A / (1 + r) n

Използваме същия пример, но сега лихвата се увеличава ежегодно. Изчислението е:

P = $ 10 000 / (1 + .06) 5

P = 7 472,58 долара

Формулата за изчисляване на настоящата стойност на бъдеща сума с помощта на сложен лихвен процент, при който лихвата се комбинира няколко пъти годишно, е:

P = A / (1+ (r / t)) nt

Където:

t = умножено на година

Използваме същия пример, но сега лихвеният процент се комбинира ежемесечно (12 пъти годишно). Изчислението е:

P = $ 10 000 / (1 + (. 06/12)) (5 ​​* 12)

P = 7 413,72 долара

Накратко, по-бързият процент на смесване води до по-ниска настояща стойност за всяко бъдещо плащане.