Премия за извънреден труд

Премия за извънреден труд е допълнителното плащане на служител за отработени часове над 40 часа седмично. Размерът на премията за извънреден труд обикновено е 50% от базовото ниво на заплащане. Например, ако човек обикновено печели $ 10 на час и работи 42 часа в седмицата, тогава основната заплата ще бъде $ 420 (изчислена като 42 часа, умножена по $ 10 / час), а премията за извънреден труд ще бъде $ 10 (изчислена като умножена 2 часа с $ 5 / час).