Подчинено облигационно задължение

Подчиненото облигационно задължение е облигация, класифицирана по-ниско от по-старшия дълг в случай на неизпълнение. Това означава, че на притежателите на по-стари ценни книжа се плаща първо, преди остатъчните средства да бъдат предоставени на притежателя на подчиненото облигация. Предвид по-високия риск от неплащане, тази ценна книга изплаща относително висок лихвен процент.

Подобни условия

Подчинен облигационен договор е известен още като младши ценни книжа.